Feladat

10 perc szintidőn belül elfogyasztani a lehető legtöbb farsangi fánkot.

A fánk mellé lekvárt és vizet biztosítunk.

Díjazás

A szintidőn belül a legtöbb fánkot elfogyasztó versenyzőt kupával jutalmazzuk, illetve részt vehet egy élménysütésen mestercukrászunkkal, előre egyeztetett időpontban.

A verseny minden résztvevőjét oklevéllel díjjazzuk.

Helyszín

Helyszín: Tihany, Apátsági Rege Cukrászda

Időpont: 2020. február 22. 11:00

Résztvevők: maximum 10 fő, a nevezéseket online regisztrációval időrendi sorrendben fogadjuk el 2020. február 01-től az info@apatsagicukraszda.hu címen vagy a lap alján, a Jelentkezés gombra kattintva.

Nevezési díj: NINCS

Részvételi feltételek

A versenyre való jelentkezés, és a részvétel feltételei:

1.) A versenyre 18. életévét be nem töltött személy kizárólag szülői beleegyezéssel jelentkezhet.

2.) Mindenki csak önkéntes elhatározásból, és kizárólag saját felelősségre vehet részt, ami feltétel elfogadását a verseny előtt írásbeli jognyilatkozat aláírásával kell megtenni, melyben tudomásul veszi, hogy szervező a részvételből eredő minden felelősséget kizár, ezért mindennemű felelősség alól mentesíti a szervezőt, valamint előzetes és visszavonhatatlan beleegyezését adja, hogy károsultként beleegyezik a károkozás jogellenességének kizárásába.

3.) A versenyre csak teljesen egészséges személyek jelentkezhetnek, akiknek semmilyen olyan fizikai vagy pszichés korlátozottsága/ betegsége nincsen, amely a versenyen való részvételük során - annak fizikai és mentális megterhelése okán – egészségüket veszélyeztetné vagy veszélyeztethetné. Az előbbiek alapján tilos a részvétele azoknak, akik cukorbetegségben szenvednek, vagy bármilyen gyomor- és emésztőrendszeri-, epilepsziás- vagy szívbetegségük, magas vérnyomásuk, vagy keringési rendellenességük, stb. van. Nem vehetnek részt továbbá azok, akiknek gyomorgyűrűjük van, akik a jelentkezést és a versenyt megelőző 6 hónapon belül bármilyen műtéti beavatkozáson vettek részt, akik a jelentkezéskor és a verseny idejében gyógykezelés alatt állnak, és akiknél az elfogyasztandó fánk allergiát válthat ki.

4.) A versenyre jelentkező tudomásul veszi, hogy a saját felelősségére egészségügyi kockázatot vállal azáltal, hogy a versenyben való részvétellel rövid idő alatt nagy mennyiségű táplálék elfogyasztására vállalkozik, ami táplálék túladagolás - nem teljes körű kockázati felsorolással - ahhoz vezethet, hogy jelentősen megterheli az emberi szervezetet, többek között azzal, hogy ha az emésztés folyamatát külső vagy belső okok megzavarják, az a normálistól eltérő működést okozhat az emésztőrendszeri folyamatokban. A fehérje túladagolás fokozza a fehérjeégetést, csökken az izommunka hatásfoka, és a nitrogén tartalmú bomlástermékek felszaporodása az ízületekben történő felhalmozódással köszvényhez vezethet. A szénhidrát és zsír túladagolása esetén a szervezet a felesleget zsírok formájában raktározza, ami elhízáshoz, érelmeszesedéshez vezet. A só túladagolás gátolja a felesleges víz eltávozását a szervezetből, ödémához vezet, vérnyomás-emelkedést okoz. A rövid idő alatti táplálék túlfogyasztásra egyénenként eltérően reagál az emberi szervezet, esetenként rosszullétet okozhat. A nem kellően megrágott étel kapkodó, sürgetett ütemben történő, gyors egymás utáni lenyelése, mértéktelen habzsolása elzáródást okozhat, szélsőséges esetben fulladáshoz vezethet.

A versenyre jelentkező a Jelentkezői Nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a versenyen való részvétellel kapcsolatos esetleges egészségügyi kockázatokkal tisztában van, és azokról szervezőnek a verseny helyszínén jelen lévő képviselői által is tájékoztatást kapott a jelentkezéskor.

Jelentkező a nyilatkozattal elismeri, hogy a szervezőtől a potenciális veszélyekre, fő kockázatokra vonatkozóan teljes körű, előzetes tájékoztatás kapott, a tájékoztatást megértette. Kijelenti, hogy közreműködését ezek ismeretében, saját felelősségére és önként teljesíti. Kijelenti, hogy testi- és pszichés állapota a versenyen való részvételre alkalmassá teszi, így különösen nem szenved olyan betegségben (pl. cukor-, gyomor- és emésztőrendszeri-, szívbetegség, stb.), amely(ek) saját maga vagy mások életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetheti.

A jelentkező tudomásul veszi, hogy rosszullét vagy telítődés érzete esetén köteles önszántából, illetve a szervező képviselőjének utasítására azonnal felhagyni a versennyel és abbahagyni az étkezést.

5.) Jelentkező a nyilatkozattal elismeri továbbá, hogy a verseny során tanúsítandó magatartásra, valamint a magatartási szabályok megsértésének következményeire vonatkozó valamennyi előzetes tájékoztatást, információt és kioktatást megkapott és megértett. Kötelezettséget vállal arra, hogy a verseny során a magatartási szabályokat, valamint szervező utasításait maradéktalanul betartja. Kötelezettséget vállal arra, hogy a verseny során nem tanúsít olyan magatartást, amellyel saját maga vagy mások életét, testi épségét, egészségét veszélyeztetheti, vagy bármely vagyontárgy károsodását idézheti elő. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a szervező által nem megfelelőnek tartott magatartás tanúsítása esetén a versenyből azonnali hatállyal kizárható.

6.) Jelentkező tudomásul veszi, hogy az aláírásra kerülő okiratba foglalt bármely kötelezettsége megszegéséből, vagy bármely nyilatkozata valótlanságából eredő kár megtérítéséért a szervező nem felel, a maga terhére vagy harmadik személyeknek okozott kár megtérítéséért pedig közvetlenül maga felel és ezzel kapcsolatosan követelést, igényt a szervezővel szemben nem támaszt.

Jelentkező a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a verseny feltételek elolvasása mellett a szervező jelen okirat aláírását megelőzően szóban is részletesen ismertette vele a verseny lényegi ismérveit, felépítését, a versenyben alkalmazott szabályokat, a versenyben való közreműködés feltételeit, Jelentkező jogait és kötelezettségeit, továbbá a róla készülő kép-és hangfelvételek felhasználásának módját.

A jelentkező szavatol azért, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

 

Jelentkező, a jelen nyilatkozat aláírásával – külön ellenszolgáltatás nélkül – kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a versenyről, illetve a résztvevőkről készült kép- és hangfelvételeket szervező a tevékenysége népszerűsítése érdekében honlapján, és más kiadványaiban felhasználja, azokat nyilvánosságra hozza.